ARMA DANIŞMANLIK A.Ş.

 
 
 
 
 
RATING ve BASEL II
 
 
Basel II; endüstriyel gelişmiş ülke bankalarının, Haziran 1999’da İsviçre’nin Basel şehrinde yaptıkları toplantıda aldıkları ve benimsedikleri kriterler ve standartlardır. Bunlar; bankaların müşterilerine verdiği kredilerde, müşterilerin uyması gereken kural ve standartlardır. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde senelerce uygulanan bu kriterler, 01.01.2008’den itibaren her türlü kredi alımlarında zorunluluk olacaktır. Bu kriterlerdeki amaç; kredibilitesi ve öz kaynakları yüksek olan ve iyi yönetilen şirketlere, daha ucuz kredi temin etmek, kredibilitesi ve özkaynak yapısı daha kötü olan şirketlere ise yüksek faiz oranlı krediler vererek aradaki faiz ortalamasını tutturmaktır.
 
 
Ülkemizde de, 01.01.2008’den itibaren kullanılacak olan bu kriterler, turizm yatırımlarında önemli bir yer tutacaktır. Yapacağınız turizm yatırımlarındaki kredilendirmede, yatırımcının ve yatırımı yapan şirketin rating notu önem kazanmaktadır.
 
 
Rating, bir değerlendirme notudur. Basel II, genelde Amerikan rating kuruluşu olan Standart & Poor’s, Moody’s (İngiliz eğitim sistemindeki A en iyi olmak üzere, D’ye kadar olan bir yelpaze sistemi içindedir ve aynı harflerin ikiye veya üçe katlanması, kredibilitenin iyileşmesi anlamına gelir) ile Deutsche Bank’ın 1’den (en iyi) 15’e kadar olan değerlendirme standartlarına dayanır.
 
 
Özellikle turizm yatırımlarında alacağınız kredilerde; şirketinizin rating notunu belirleyebilmek için, özkaynaktan yönetim verimliliğine, pazar payından kredibiliteye kadar olan standartları ortaya çıkarmanız ve değerlendirmeniz gerekmektedir.
 
 
Arma Danışmanlık A.Ş., yeni gelişen bilimsel metot ve uzmanları ile; otelinizi ve yatırım kuruluşunuzu, bankaların ve rating kuruluşlarının ratingine hazırlar.